นโยบายความเป็นส่วนตัว

WP63.co ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้  รายละเอียดต่อไปนี้เป็นการชี้แจงถึงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ WP63.co รวมถึงรายละเอียดการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ การเข้าถึงเนื้อหาและบริการใดๆ ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้  และฉบับเพิ่มเติมในอนาคต

ทางเว็บไซต์ WP63.co ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลที่ถูกเก็บ

WP63.co อาจมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้

  • ชื่อ
  • ข้อมูลสำหรับติดต่อ

นอกจากนี้ WP63.co ยังมีการใช้บริการ Google Analytics และ WordPress.com Stats ที่มีการเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ (รายละเอียดเพิ่มเติม (1), รายละเอียดเพิ่มเติม (2))

การใช้งานข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย WP63.co จะถูกนำไปใช้ดังนี้

  • เพื่อบันทึกไว้เป็นการภายใน
  • เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เราเห็นว่าเหมาะสม
  • เราอาจมีการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ไปยังอีเมลที่ผู้ใช้ให้เอาไว้เป็นครั้งคราว

ปูมบันทึก

การเข้าใช้งาน WP63.co ผู้ใช้จะถูกบันทึกข้อมูลการใช้งานโดยผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่ WP63.co ใช้งานอยู่  ซึ่งเป็นไปตามกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

คุ๊กกี้

คุ๊กกี้คือข้อมูลที่เว็บไซต์ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ผ่านเว็บเบราเซอร์  เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและติดตามการใช้งานของผู้ใช้  และเป็นการระบุให้เว็บไซต์ทราบเมื่อผู้ใช้กลับเข้ามาเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง

WP63.co มีการใช้งานคุ๊กกี้เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานและเพื่อเก็บสถิติการใช้งานของผู้ใช้โดย Google Analytics (รายละเอียดเพิ่มเติม) และ WordPress.com Stats

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ที่สามารถระบุตัวตนย้อนกลับถึงผู้ใช้ได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยสมัครใจของผู้ใช้เอง  หรือในกรณีจำเป็นอื่นๆ เช่นกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้รั่วไหลอันมีเหตุที่ไม่ได้มาจากความผิดของทางเว็บไซต์  เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรั่วไหลด้วยเหตุดังกล่าวในทุกกรณี