PDF Archives | WP63

Tag: PDF

  • การใช้ @media print ในการกำหนด CSS สำหรับพิมพ์และ PDF

    การใช้ @media print ในการกำหนด CSS สำหรับพิมพ์และ PDF

    เว็บเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ในตอนนี้ล้วนรองรับการเซฟหน้าเว็บออกมาเป็น PDF ผ่านฟีเจอร์การพิมพ์กันหมดแล้ว แต่โดยปกติเมื่อเราพิมพ์หน้าเว็บออกมา (หรือในที่นี้คือเซฟออกมาเป็น PDF) เรามักจะได้หน้าตาเว็บที่ไม่ตรงกับเว็บจริงเท่าไหร่นัก ทำให้บางครั้งในฟีเจอร์ที่ต้องพิมพ์หรือสร้าง PDF ออกมา เราก็มองข้ามการพิมพ์เป็น PDF ไปเลย แล้วไปหาไลบรารี่สำหรับสร้างไฟล์ PDF โดยตรงมาใช้แทน