ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมถึงการใช้งานเนื้อหาและบริการทั้งหมดของ WP63.co และรวมถึงเนื้อหาและบริการอื่นๆ ภายใต้ WP63.co นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเป็นการเฉพาะของเนื้อหาหรือบริการใดๆ การเข้าถึงเนื้อหาและบริการใดๆ ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้  และฉบับเพิ่มเติมในอนาคต

ทั่วไป

การกระทำหรือการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ภายในเว็บไซต์และบริการของ WP63.co ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลจากการกระทำหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้เป็นผู้กระทำหรือเผยแพร่  ทางเว็บไซต์ WP63.co จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในผลจากการกระทำหรือเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งสิ้น

ในการให้บริการและเนื้อหาใดๆ จากทาง WP63.co ทางผู้จัดทำมีสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและบริการใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้จัดทำเว็บไซต์และบริการของ WP63.co ได้รับความคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ผู้จัดทำเว็บไซต์ WP63.co ถือสิทธิ์ขาดภายในเนื้อหาเหล่านี้  การเผยแพร่เนื้อหาข้างต้นสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนทุกครั้ง  พร้อมสร้างไฮเปอร์ลิงก์กลับมายังหน้าของเนื้อหานั้น
  • ห้ามทำการกล่าวอ้าง  หรือการกระทำใดๆ ที่สื่อหรือก่อให้เกิดความเข้าใจว่าผู้เผยแพร่เป็นเจ้าของเนื้อหาเอง
  • ห้ามทำการดัดแปลงเนื้อหาใดๆ โดยไม่แจ้งต่อผู้รับเนื้อหา
  • หากเนื้อหามีการใช้รูปภาพหรือสื่ออื่นใดนอกจากข้อความ  โดยสื่อนั้นถูกจัดเก็บอยู่บนเว็บไซต์ WP63.co  ห้ามผู้เผยแพร่ทำการฮอตลิงก์รูปภาพมายังเว็บไซต์และบริการของ WP63.co ผู้เผยแพร่ต้องอัพโหลดรูปภาพใหม่ทุกครั้ง
  • ห้ามนำเนื้อหาไปใช้ในเชิงพาณิชย์  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

เว็บไซต์และบริการของ WP63.co มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้  โดยรายละเอียดตามนโยบายความเป็นส่วนตัว